NARODNOOSLOBODITELEN PARTIZANSKI ODRED DIMITAR VLAHOV

NARODNOOSLOBODITELEN PARTIZANSKI ODRED „DIMITAR VLAHOV“ .(atarot na s. Gabrovnik, Veleshko, vo vtorata polovina na septemvri 1942 – Debarca, 18. Ⅷ 1943) – partizanska edinica na NOV i POM. Bil formiran vo ramkite na izvrshenata reorganizacija na partizanskite edinici vo Veleshko i Prilepsko od borcite na NOPO „Pere Toshev“ i novopristignati borci. Dejstvuvajkji po cheti i oddelenija (desetini), izvrshil akcii i vodel borba so bugarskata vojska i policija, gi prekinuval i gi urival PTT vrskite, gi unishtuval opshtinskite arhivi, napagjal policiski stanici, gi razoruzhuval selskite strazhi i formiral NOO vo selata Bistrica, Bogomila, Pomelovo, CHashka, Desovo, Nezhilovo, Creshevo, Selci, Lisiche, Katlanovo, Gorno Kolichani, na zheleznichkata stanica Klajman (sega Vasil Antevski), rudnikot za momirok kaj s. Stepanci i dr. (septemvri–noemvri 1942). Isto taka, vo s. ’Rlevci ja razoruzhal selskata kontracheta (29. Ⅺ), kaj s. Papradishte vodel borba so delovi na veleshkata kontracheta (4. ⅩⅠⅠ), a vtorata cheta na Odredot bila opkolena od bugarskata policija kaj s. Vojnica i pri probojot kon Tikveshijata imala osetni zagubi (17. ⅩⅠⅠ). Zagubi imal i vo borbite so nadmokjnite bugarski sili kaj selata Drenovo i Zelenikovo i na pl. Lisec (dekemvri 1942). Poradi otezhnatite uslovi na dejstvuvanje, preostanatite borci preminale vo ilegalstvo. Oddelnite grupi pravele bezuspeshni obidi da se prefrlat na tereshtabot na vtorata cheta na Narodnoosloboditelniot partizanski odred „Dimitar Vlahov“ (1942) not na Skopska Crna Gora. A vo proletta 1943 g. del od prezhiveanite borci vlegle vo sostavot na Tikveshkiot NOPO „Dobri Daskalov“, a drugi 15 borci formirale istoimena Partizanska grupa „Dimitar Vlahov“ i dejstvuvale vo oblasta na Azot, a potoa se upatile za Debarca (11. Ⅷ 1943), kade shto vlegle vo sostavot na NO bataljon „Mirche Acev“ (18. Ⅷ 1943). Bidejkji e formiran vo Veleshko, poznat e i kako Veleshki narodnoosloboditelen partizanski odred „Dimitar Vlahov“, a bidejkji golem del od borcite bile od Prilep i Prilepsko, poznat e i kako Prilepski narodnoosloboditelen partizanski odred „Dimitar Vlahov“. LIT.: LJuben Georgievski, Nekoi poedinosti shto go doosvetluvaat likot na Micko Kozar & prvoborec i komandant na Veleshkiot partizanski odred „Dimitar Vlahov“, „Stremezh“, Ⅷ, 6 i Ⅸ, 1, Prilep, 1962 i 1963, 36&44 i 40&53; Stefan Piperkovski, Oruzhje na Veleshkiot partizanski odred „Dimitar Vlahov“, „Muzejski glasnik“, br. 3, Skopje, 1974, 141&145; Blagoja Boshkoski-Dabicho, Formiranjeto na Prilepskiot partizanski odred „Dimitar Vlahov“ vo 1942 godina, Prilep i Prilepsko vo NOV 1942 godina, kn. prva, Skopje, 1978, 287&304; Ilija Andreevski-Kagin, Mitinzi odrzhani od Partizanskiot odred „Dimitar Vlahov“ vo letoto i esenta 1942 godina, na istoto mesto, 305&323; Blagoja Boshkoski-Dabicho, Borbata na Mukos na Vtorata cheta na Prilepskiot partizanski odred „Dimitar Vlahov“ na 14 septemvri 1942 godina, na istoto mesto, 325&338; Ilija Andreevski-Kagin, Borbeniot pat na Vtorata cheta od Prilepskiot partizanski odred „Dimitar Vlahov“ vo mesec oktomvri 1942 godina, Prilep i Prilepsko vo NOV 1944 – 15 maj 1945 godina, kn. treta, Skopje, 1985, 199&215; Nakjo Meshkov, Dve sredbi vo odredot „Dimitar Vlahov“, Tikveshijata vo NOV 1941&1945, kn. sedma, Strasho Pindjur & naroden heroj, Kavadarci&Negotino, 1985, 201&202. S. Ml.


Кирилична верзија на написот
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД ДИМИТАР ВЛАХОВ
 

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *