TRETO ZASEDANIE NA ASNOM

TRETO ZASEDANIE NA ASNOM .(Skopje, 14 – 16 Ⅳ 1945) – poznato i kako Vtoro vonredno zasedanie. Bile razgledani izveshtaite za rabotata na Prezidiumot na ASNOM i na negovite poverenstva vo perodot megju zasedanijata. Osobeno pozitivno bile oceneti prvite izbori organizirani vo mart 1945 g., kako pr-vi „slobodni“ izbori. Bile usvoeni konstitutivnite akti: Zakonot so koj ASNOM se preimenuva vo Narodno sobranie na Makedonija i Zakonot za Narodnata vlada na Makedonija, vrz chija osnova bil izbran Prezidiumot na Narodnoto sobranie i Vladata na DF Makedonija. LIT.:D-r Novica Veljanovski, ASNOM – drzhavotvorni dimenzii, Skopje, 1994; zb.: Tretoto zasedanie na ASNOM, t. I, kn. 3. Izbor i redakcija d-r Novica Veljanovski, Skopje, 1987. N. V. skite sili na komunikacijata RadovishSHtip (do krajot na septemvri), imala kratok prestoj vo Radovish (21/22 septemvri), vo sodejstvo so drugi voeni edinici izvrshila napad na SHtip (24. Ⅸ), Berovo i Pehchevo (9. DJ), go zavladeala vrvot Vrteshka (Pehchevsko) (12/13. DJ), go oslobodila Pehchevo (13. DJ), gi zavladeala vrvovite Golak i CHavka, dejstvuvala kon Carevo Selo–Kochani so uspeshni borbi za Mogilka–Bigla (14–18. DJ), ja oslobodila Vinica (19. DJ) i Jakjimovo 20. DJ), vodela borba kaj s. Radnja i go oslobodila s. Kalauzlija (4. Ⅺ), vodela borbi kaj Pilav Tepe i Zobnik (SHtipsko, 6–7. Ⅺ) i go oslobodila SHtip (8. Ⅺ). Sledele borbi protiv balistichkite sili kaj hidrocentralata Matka, selata Glumovo, Grupchin i Larce, a potoa zaedno so Tretata makedonska NOUB go oslobodila Tetovo (19. Ⅺ). Podocna borechkiot sostav na brigadata vlegol vo sostavot na Osmata (makedonska) divizija na KNOJ. IZV.: Zbornik dokumenata NOR, Ⅶ, 4, dok. 75. LIT.: Boro Mitrovski, Borbenite dejstva na 50. MNOD na NOVJ vo zavrshnite operacii za osloboduvanje na Makedonija (septemvri-noemvri 1944), Kochani i Kochansko vo NOV 1941–1945, Kochani, 1985, 386–189; D-r Marjan Dimitrijevski, Makedonskata vojska 1944–1945, INI, Skopje. 1999, 120–122. S. Ml.


Кирилична верзија на написот
ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ
 

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *