SVETI ARHANGELI

SVETI ARHANGELI“ – manastirska crkva vo kanjonot na Kuchevishka Reka, severozapadno od s. Kuchevishte (Skopsko). Vo osnovata crkvata ima forma na razvien trikonhos. Kupolata preku pandantifi lezhi vrz chetiri kvadratni stolbovi. Gradena e so delkani kameni i bigorni blokovi, tuli i malter. Nema posigurni istoriski izvori shto bi ukazhale na vremeto na gradenjeto na crkvata. Spored zachuvaniot natpis nad zapadniot vlez vo naosot, crkvata bila zhivopisana vo 1591 g., pod ktitorstvo na prezviter Nikola, vo vremeto koga igumen na manastirot bil Stefan. Vo narednata 1592 g. prezviterot Nikola ovozmozhil da se izraboti golemiot krst za ikonostasot. Ikonite za drveniot ikonostas bile raboteni na krajot na ⅩⅤⅠ i vo prvata polovina na ⅩⅤⅠⅠ v. Megju zachuvanite, osobeno vnimanie privlekuva ikonata Hvalite Gospoda, delo na nepoznat zograf. Vrz osnova na delumno zachuvan natpis ispishan vo pripratata, se doznava deka taa bila zhivopisana vo 1630–31 g. Avtorot na ovoj zhivopis ne e poznat. Vo ⅩⅠⅩ v. „Hvalite Gospoda“, freska vo crkvata „Sv. Arhangeli“ (ⅩⅤⅠⅠ v.) bil izraboten nov drven ikonostas, vo vremeto koga igumen bil Misail. LIT.: P. N. MilÓkovÍ, Hristianskiя drevnosti vÍ ZapadnoŸ Makedonii, „Izvestiя Russkago Arheologicheskago instituta vÍ Konstantinopole“, Ⅳ-1, Sofiя, 1899, 133-134; G. Millet, Ecole grecljue dans l’architecture Bdzzantine, Paris-leroilj, 1916, 284; ZH. Tati¢, Arhitektonski spomenici u Skopskoj Crnoj Gori. Sv. Arhan—el kod Kuchevishta, „Glasnik Skopskog nauchnog drushtva, Skoplje, 1926, 351-364; A. Serafimova, Kuchevishki manastirSveti Arhangeli“, Skopje, 2005. K. B.


Кирилична верзија на написот
СВЕТИ АРХАНГЕЛИ
 

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *