SVETI ANDREJA

SVETI ANDREJA“ – manastirska crkva vo klisurata na r. Treska, na bregot na ezeroto Matka (Skopsko). Po svojot oblik pretstavuva kombinacija na izdolzhen trikonhos (odnatre) i sloboden krst (odnadvor). Gradena e od krshen kamen, delkan kamen, tuli i malter. Vrz osnova na zachuvanite tri natpisi nad zapadnata vrata nad nishata, juzhno od oltarnata apsida i severno od apsidata, se doznava deka sredstvata potrebni za izgradbata i za zhivopisuvanjeto na crkvata gi dal Andrejash, vtoriot sin na kralot Volkashin, vo 1388–89 g. Igumen na manastirot bil Kalest Kiril, a zografi mitropolitot Jovan Zograf i „SVETI ARHANGEL“ S Manastirskata crkva „Sv. Andreja“, Matka, Skopsko (ⅩⅣ v.) monahot Grigorij. Slikarstvoto na mitropolit Jovan Zograf se odlikuva so naglasena volumenoznost i so zhiv kolorit. Vo 1559–60 g. od zapadnata strana na crkvata bila dogradena priprata so pravoagolna forma. Freskozhivopisot zachuvan vo pripratata e delo na zograf shto dobro go sovladal zografskiot zanaet. kov, Spomenici na kulturata na Makedonija, Skopje, 1980, 40-43; K. Balabanov, Freske i ikone u Makedoniji, Beograd – Zagreb – Mostar, 1983, 148. K. B.


Кирилична верзија на написот
СВЕТИ АНДРЕЈА
 

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *