METAMORFNI KARPI

METAMORFNI KARPI – ushte se narekuvaat i preobrazeni karpi, koi nastanuvaat vo procesot na metamorfizam, pri zgolemeni pritisoci i temperaturi, so preobrazba na sedimentnite ili pak na magmatskite karpi. Ako nastanuvaat so preobrazba na sedimentnite karpi, se narekuvaat parametamorfni karpi, a ako nastanuvaat so preobrazba na magmatskite karpi, se narekuvaat ortometamorfni karpi. Strukturite kaj metamorfnite karpi mozhat da bidat reliktni ili pak singenetski. Najchesti singenetski strukturi se: granoblastichnata, lepidoblastichnata i nematoblastichnata. Teksturata kaj metamorfnite karpi e najchesto shkrilesta. Na osnova na teskturata se izdvojuvaat shkrilesti metamorfni karpi (argiloshisti, filiti, shkrilci, mikashisti, gnajsevi i dr.), i masivni metamorfni karpi (mermeri, eklogiti, kvarciti i dr.). Na teritorijata na RM se shiroko rasprostraneti karpi i se pojavuvaat vo metamorfnite serii vo site geotektonski edinici (Zapadno-makedonskata zona, Pelagoniskiot metamorfen kompleks, Vardarskata zona i Srpsko-makedonskata masa). LIT.: Risto Stojanov, Blazho Boev, Petrologija na metamorfni karpi, RGF, SHtip, 1999. Bl. B.


Кирилична верзија на написот
МЕТАМОРФНИ КАРПИ
 

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *