SVETI ERAZMO

SVETI ERAZMO“ – peshterna crkva na patot od Ohrid za Struga. Smestena e vo edna tesna sodzidana vdlabnatina na strmnata karpa, vednash nad ranohristijanskata bazilika. Freskozhivopisot vo crkvata e slikan vo nekolku fazi, najstariot datira od poslednite decenii na ⅩⅤⅠⅠⅠ vek i nemu mu pripagja monumentalnata figura na vizantiskiot car i dopojasnata pretstava na patronot na crkvata sv. Erazmo. Na podocneshnata faza pripagjaat freskite na Bogorodica i Sluzhbata na arhijereite od oltarot, kako i pretstavite na svetite voini, svetite Konstantin i Elena, sv. Marena i arhangelot vo naosot na crkvata. LIT.: Cvetan Grozdanov, Portreti na svetitelite od Makedonija od Ⅸ–ⅩⅤⅠⅠⅠ vek, Skopje, 1983, 139–143; Petar Miljkovikj-Pepek, Sveti Erazmo, peshterna crkva kraj Ohrid, Skopje, 1994, 9–15. S. C.


Кирилична верзија на написот
СВЕТИ ЕРАЗМО
 

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *