SER

SERAFIMOSKI, Vladimir kjirkov (Gostivar, 3. Ⅵ 1948) – internist-gastroenterolog, redoven prof. na Med. f., akademik. Diplomiral na Med. f. vo Skopje (1971). Se vrabotil na Klinikata za gastroenterohepatologija (1975), kade shto i go polozhil specijalistichkiot ispit. Se posvetuva na isleduvanjeto na abdominalnite organi so ehotomografija, kako i so voveduvanje na iglena biopsija na abdominalnite organi za dijagnostichki i terapevtski celi. Se usovrshuval vo Pariz, Amsterdam, Nirnberg, Filadelfija, San Diego i Kopenhagen. Doktorskata disertacija na tema „Ehotomografski pridones vo dijagnostikata i diferencijalnata dijagnostika na opstruktivniot ikterus“ ja odbranil vo 1983 g. Toj e pioner vo ovaa oblast vo RM i vo toj period Klinikata za gastroenterohepatologija pretstavuvala referenten centar za educiranje vakvi kadri od RM i od SFRJ. Kako vrven ekspert vo interventnata ultrasonografija gi izveduva nasochenite biopsii vodeni pod ultrazvuk na crniot drob, na pankreasot, na tumorite vo abdomenot, na retroperitonealnite limfni zhlezdi, drenazhite na crnodrobnite apscesi, bilijarnite patishta i drugi manipulacii shto go skratuvaat vremeto na dijagnosticiranjeto i na lekuvanjeto na gastroenterohepatoloshkite bolni. Ja voveduva i endosonografijata, koja e bitna za odreduvanje na stadiumot na tumorite na hranoprovodot, zheludnikot, kolonot i pankreasot, a so nea se odreduva i stepenot na operabilnosta na bolniot. Gi voveduva dopler i kolor-dopler ultrasonografijata i intraoperativnata ultrasonografija. Kako afirmiran struchnjak od oblasta na gastroenterohepatologijata, a osobeno vo ehotomografijata, po pokana na Redakciskiot odbor na „Medicinska enciklopedija“ (Zagreb, 1986, Ⅱ dopolnitelno izdanie), avtor e na poglavjeto Ultrazvukot vo gastroenterohepatologijata. Od 2000 g. e chlen na Ureduvachkiot odbor na spisanieto „NJorld Journal of Gastroenterologdz“. Rakovodel i uchestvuval vo slednive megjunarodni proekti: 1) TheRoleof Helicobacter Pdzlori Virulence (Vaca and Caga Protein) in Pathogenesis of Chronic Gastric and Peptic Ulcer Disease in Corelation njith the Local and Sistematic Immune Response; 2) Serological Markers of Chronic Infection njith Hepatitis B Virus; 3) Renal Impairment in Patients njith Inflamatori Bonjel Diseases. Pokraj ovie, ima raboteno i rakovodeno i domashni proekti: 1) Slobodni radikalioksidansi kaj pacienti so crnodrobni zaboluvanja (prvenstveno kaj steatozata) na Klinikata za gastroenterohepatologija (2002); 2) Ulogata na medikamentoznata terapija vo lekuvanjeto na portalnata hipertenzija i prevalencijata na krvavenjata kaj pacientite so crnodrobna ciroza; 3) Karcinom na zheludnikot. Uchestvuval na povekje megjunarodni kongresi i organiziral brojni simpoziumi so megjunarodno uchestvo. Avtor e i koavtor na nad 400 nauchni i struchni trudovi objaveni vo renomirani spisanija od oblasta na gastroenterohepatologijata. Za redoven chlen na MANU e izbran na 10. Ⅴ 2000 g., a od 2004 g. e sekretar na Oddelenieto za medicinski i bioloshki nauki vo MANU. BIB.: Ehotomografski pristap kon ikterichniot sindrom, Skopje, 1987; Propedevtichka i klinichka gastroenterohepatologija, Skopje, 1997; Etiopatogenetska farmakoterapija vo gastroenterohepatologijata, Skopje, 2000; Portalna hipertenzija, Skopje, 2001; Virusni hepatitisi, Skopje, 2004; Klinichka pankreatologija, Skopje, 2007; koavtor: Gastroenterohepatologija, Beograd, 1990; Dijagnostichko–terapiski prirachnik za lekari, Skopje, 2000; Glaven i odgovoren urednik na: Uchebnik po Interna medicina (dva toma), Skopje, 2004; Uchebnik po Interna propedevtika, Skopje, 2004; Praktikum za vezhbi po interna medicina, Skopje, 2004, Klinichka pankreatologija, Skopje, 2007, M. Pol. Majkl Serafinov


Кирилична верзија на написот
СЕР
 

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *