RAZVOJOT NA MALITE I SREDNITE PRETPRIJATIJA VO RM

RAZVOJOT NA MALITE I SREDNITE PRETPRIJATIJA VO RM – samostojni, nezavisni entiteti, koi vrabotuvaat najmnogu do 250 lica (v. Klasifikacija na pretprijatijata spored goleminata) i go sochinuvaat najvitalniot del na ekonomskata struktura na sekoja ekonomija. Vo SRM, do 1980 g., poradi antagonizmot na socijalistichkata ideologija kon privatnata sopstvenost, nivniot broj i osobeno nivnata ekonomska sila vo ekonomskata struktura na zemjata bea neznachitelni. Po 1980 g., a osobeno vo vtorata polovina na 1980-tite godini, do-agja do pobrz razvoj na MSP. Vo tekot na 1984 g., t.n. malo stopanstvo vo SRM vrabotuvashe 53.000 lica (blizu 13% od vkupniot broj vraboteni) i uchestvuvashe so 5,3% vo formiranjeto na opshtestveniot proizvod. Vo 1989 g., vo SRM, od vkupno 2.003 pretprijatija, 1.169 (58,3%) bea mali i sredni. So zapochnuvanjeto na tranzicijata i po radikalnite promeni vo ekonomskiot i politichkiot sistem na zemjata doagja do silen porast na MSP, t.e. do eden vid „spontano pretpriemnishtvo“. Nivniot broj rapidno raste vo celiot tranzicionen period (iskluchok e samo konfliktnata 2001 g.). Na krajot od 2004 g. brojot na registriranite pretprijatija nadmina 172.000. No od niv aktivni bea samo 49.687 pretprijatija, od koi duri 49.552 spagjaat vo grupata na MSP. Za razlika od ranite tranzicioni godini, koga MSP pretezhno bea locirani vo sektorot na trgovijata, poslednive godini raste nivniot broj vo sektorot na proizvodstvoto i kaj drugite uslugi. Denes MSP vo RM imaat dominantno uchestvo (80%) vo brojot na vrabotenite, kreirani od strana na biznis-populacijata vo zemjata, vo dodadenata vrednost (69%) i vo bruto-vrednosta na proizvodstvoto na pretprijatijata (66%). IZV.: Republichki zavod za statistika, Razvoj na SR Makedonija 1945–1984, Skopje, 1986. 57–58; Agencija za poddrshka na pretpriemnishtvoto na Republika Makedonija, Opservatorija za MSP vo Republika Makedonija, Izveshtaj 2004, 20–21, 30. LIT.: T. Fiti, V. Hadji Vasileva–Markovska, M. Bejtmen, Pretpriemnishtvo, Skopje, 2007, 224–232; B. shuklev, Menadjment na mal biznis, Skopje, 2006, 50–55. T. F.


Кирилична верзија на написот
РАЗВОЈОТ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО РМ
 

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *