MILOSHOSKI, Antonio

MILOSHOSKI, Antonio (Tetovo, 29. I 1976) – politichar, aktuelen minister za nadvoreshni raboti na Republika Makedonija. Maturiral vo gimnazijata „Mirko Milevski“ vo Kichevo (1994), diplomiral na Pravniot fakultet vo Skopje (1999) i magistriral po Evrointegracija na Univerzitetot „Fridrich NJilhelm“ vo Bon (Germanija, 2001&2002), a stanal doktorant (od noemvri 2002) na politichki nauki i nauchen sorabotnik (od april 2005) na Institutot za politichki nauki na Univerzitetot „Gerhard Merkator“ vo Duizburg (Germanija). Vo negoviot politichki angazhman bil chlen na Izvrshniot komitet (1995&1997) i potpretsedatel na Unijata na mladite sili na VMRO-DPMNE (1997 &1998), eden od osnovachite na zdruzhenieto na gragjani Mladinski evroatlantski forum – MEAF so sedishte vo Skopje, chlen na Izvrshniot komitet na VMRO-DPMNE (2005&), shef na Kabinetot na potpretsedatelot na Vladata na RM (1999 &2000) i portparol na Vladata na RM (maj 2000 – septemvri 2001). Na parlamentarnite izbori e izbran za pratenik (5. Ⅶ – 26. Ⅷ 2006) i potoa za minister za nadvoreshni raboti na RM (27. Ⅷ 2006). CHlen e na germanskoto akademsko zdruzhenie „Südosteuropa Geselshaft“, koe gi prosleduva politichko-ekonomskite zbidnuvanja vo Jugoistochna Evropa. Se projavi i kako kolumnist na dnevnite vesnici „Dnevnik“ (januari-maj 2000) i „Utrinski vesnik“ (2002&2004). S. Ml. MILUTIN Stefan Urosh Ⅱ (? – Nerodimle, 1321) – srpski kral (1282– 1321), sin na Urosh I. Ja izdignal Srbija ekonomski i poli-Kralot Milutin Stefan Urosh Ⅱ tichki i gi proshiril nejzinite granici. Vo vojnata so Vizantija osvoil delovi od Severna Makedonija (Skopje, Polog, Ovche Pole, Pijanec, Zletovo, Kichevo, Poreche, Debar). Se ozhenil so maloletnata vizantiska princeza Simonida (1299). Gradel i obnovuval crkvi i manastiri. Od crkvata bil proglasen za svetitel. LIT.: S. Stanojeviђ, Kralj Milutin, GNCH (Godishnjica Nikole CHupiђa, DJLVI (1937). K. Adj. Ktitor na obnovuvanjeto na crkvite „Sv. Bogorodica Troerachica“ (Skopje), „Sv. Nikita“ (s. Banjani, Skopsko) i „Sv. GJorgji“ (s. Staro Nagorichane, Kumanovsko). Vo crkvata vo Staro Nagorichane, zhivopisana od poznatite srednovekovni zografi Mihail i Evtihij (1317/18), e zachuvana ktitorskata kompozicija so likovite na kralot Milutin, koj, oblechen vo svechen divitision, v race go drzhi modelot na hramot, i mladata kralica Simonida, oblechena vo svechena kralska odora. Patronot na crkvata („Sv. GJorgji“) mu podaruva mech na ktitorot, kralot Milutin, vo znak na pobedata nad Turcite. LIT.: Arh. Danilo, ZHivoti kraljeva i arhiepiskopa srpskih, Beograd, 1935; V. J. ™uriђ, Vizantijske freske u Jugoslaviji, Beograd, 1974; B. Todiђ, Staro Nagorichino, Beograd, 1993; Z. Rasolkoska-Nikolovska, Ktitorskiot portret vo dzidnoto slikarstvo vo Makedonija, Civilizacii na pochvata na Makedonija, 2, MANU, Skopje, 1995. Z. R.-N.


Кирилична верзија на написот
МИЛОШОСКИ, Антонио
 

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *