MAKEDONSKI REVOLUCIONEREN KOMITET VO PETROGRAD

MAKEDONSKI REVOLUCIONEREN KOMITET VO PETROGRAD – makedonska nacionalno-revolucionerna asocijacija, formirana od makedonskite patrioti Dimitrija CHupovski, d-r Gavril Konstantinovich, Done Peshkovski, Gligor N. Ugrinovski i dr. Na 18 juni (1 juli) 1917 g. vo centralnite vesnici „Volя naroda“ i „Novaя zhiznÏ“ e objavena Programata za Balkanska Federativna Demokratska Republika so moto „Balkanot za balkan-Prvata stranica na Programata na Makedonskiot revolucioneren komitet vo Petrograd (18. Ⅵ 1917) skite narodi. Polno samoopredeluvanje na sekoja nacija“ i so troen potpis: Makedonski revolucioneren komitet, Makedonsko drugarstvo „Kiril i Metodij“ i Redakacija na „MakedonskiŸ golosÍ“. Po Oktomvriskata revolucija vo Rusija MRK ja prodolzhuva svojata dejnost i ja usoglasuva so novite realnosti. Federalistichkata koncepcija na Komitetot pledira za urnuvanje na monarhiite na Balkanot i povikuva: „Sega, koga pogolemiot del od Balkanskiot Poluostrov e vo urnatini, a ostatocite od negovite narodi se naogjaat pod teshko avstro-germansko ropstvo, nie Makedoncite, nastradani povekje od koj i da e drug, ve povikuvame site vas, balkanski narodi, da gi zaboravite minatite raspravii, da se obedinite i da se prikluchite kon nashata opshtobalkanska revolucionerna programa za zaednichka uporna borba i za sozdavanje Balkanska Federativna Demokratska Republika“. Vo nea se predviduva kako ramnopravni subjekti da vlezat: Makedonija, Albanija, Crna Gora, Grcija, Srbija, Bugarija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Trakija, pri shto oficijalen jazik na sekoja oddelna republika da bide jazikot na mnozinstvoto od naselenieto, so zaednichki parlament, so Sojuzna vlada i so ednakvo pretstaven Sovet shto go zamenuva prezidentot na Federativnata Republika. Koga (po revolucionernite nastani i preselbata vo gr. Ejsk) vo 1923 g. D. CHupovski se vrakja vo Petrograd, go obnovuva MRK i vo slednata godina pravi izvesna redefinicija na celta: „da se bori za osloboduvanje i obedinuvanje na Makedonija, razdrobena kako rezultat na vojnite od 1912–1913 i 1914–1918 g. pomegju Srbite, Bugarite i Grcite i za sozdavanje na nezavisna i celokupna Makedonska Trudova Republika shto zaedno so drugite balkanski narodi ja obrazuvaat Trudovata Balkanska Federacija“. Kako organ na Komitetot se predviduva obnovuvanje na sp. „MakedonskiŸ Golos“ i se odreduva: „Centarot na Makedonskata revolucionerna organizacija i Redakcijata na ,MakedonskiŸ golos’ se naogjaat vo Petrograd, a oddelni kjelii se obrazuvaat vo razni mesta vo Rusija, potchineti na centarot na Makedonskiot revolucioneren komitet.“ LIT.: Blazhe Ristovski, Dimitrija CHupovski (1878–1940) i Makedonskoto nauchno-literaturno drugarstvo vo Petrograd, Ⅱ, 1978, 252–270; istiot, Stoletija na makedonskata svest. Istrazhuvanja za kulturno-nacionalniot razvitok, Skopje, 2001, 486–530. Bl. R.


Кирилична верзија на написот
МАКЕДОНСКИ РЕВОЛУЦИОНЕРЕН КОМИТЕТ ВО ПЕТРОГРАД
 

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *