LOVSTVO

LOVSTVO – dejnost chija osnovna cel e odgleduvanje, razmnozhuvanje, zashtita, lovenje i koristenje na divechot. Osnovna cel na aktivnostite od ovoj domen e formiranje i trajno odrzhuvanje stabilni populacii divech, so optimalna polova i vozrasna struktura za kontinuirana reprodukcija na zdravi i kvalitetni edinki so visoki trofejni vrednosti. Kako stopanska dejnost $ se pridava posebna vazhnost, osobeno od aspekt na zashtitata na prirodata. Vo ramkite na sektorot za shumarstvo vo Ministerstvoto za zemjodelstvo, shumarstvo i vodostopanstvo postoi posebno oddelenie za lov, nadlezhno za celokupnata organizacija i upravuvanje na ovaa dejnost vo zemjata. Na shumarskiot fakultet vo Skopje, Katedrata za lov ja rakovodat eminentni specijalisti, chij pridones vo naukata i praktikata e osobeno znachaen. V. Mal.


Кирилична верзија на написот
ЛОВСТВО
 

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *