FRAGMENTI OD GLAGOLSKI STAROSLOVENSKI TEKSTOVI

FRAGMENTI OD GLAGOLSKI STAROSLOVENSKI TEKSTOVI – del od literarna produkcija povrzana so najstariot period na makedonskata pismenost predvodena od Ohridskata shkola. Megju niv spagjaat: Bojanski palimpsest – odlomka od kratko izborno evangelie od krajot na Ⅺ v., 26 prochitani stranici shto se naogjaat na 42 palimpsestni lista pod kirilskoto ev. od ⅩⅤⅠⅠⅠ v. pronajdeno od V. I. Grigorovich vo 1845 g. vo Bojanskata crkva kraj Sofija. Se chuva vo Moskva, RGB, sign. M.1960. Dobro se odrazeni promenite na erovite vo polnite vokali o, e, ima i potvrdi za zachetoci na meshanjeto na nosovkite. LIT. I. Dobrev, Glagolicheskiяt tekst na Boяnskiя palimpsest, starobÍlgarski pametnik ot kraя na Ⅺ vek, Sofiя, 1972. Zografski palimpsest – odlomka od chetvoroevangelie od krajot na Ⅺ v., se naogja na 15 l., shto pretstavuvaat palimpsestniot del od Zografskoto evangelie (v.). LIT.: I. Dobrev, Palimpsestovite chasti na Zografskoto evangelie, zb. Konstantin Kiril Filosof, Ⅱ, Sofiя, 1971, 157–164. Ohridski listovi – odlomka od kratko izborno evangelie od Ⅺ v., 2 l., OGNB 1/2 (532). Pronajdeno vo 1845 g. vo Ohrid od V. I. Grigorovich. Prepisot se locira vo Severna Makedonija. LIT.: G. A. IlinskiŸ, Ohridskie glagolicheskie listki, otrÎvok drevne-cerkovno-slavяnskogo evangeliя Ⅺ veka, Petrograd, 1915; Z. Kurzova (Ribarova), Prispevek k rozboru Ochridskdzch listu. Zb. Simpozium 1100-godishnina od smrtta na Kiril Solunski, 2, Skopje, 1970, 135-148 (jaz. i tekstol. osobenosti). Rilski glagolski listovi od Ⅺ v. – sodrzhat delovi od ispovedna molitva i delovi od parenezisot na Efrem Sirin. Otkrivani se postepeno vo rakopisite na Rilskiot manastir, vkupno 8(9?) l. i 3 fragmenti. Se chuvaat vo bibl. na RM., sign. 3/6 so iskluchok na prvite dva lista, otkrieni vo 1845 g. od V. I. Grigorovich, koi se chuvaat vo S.-Peterburg, RAN, sign. 24.4.15. Sostaven del od istiot kodeks verojatno pretstavuva ushte eden list od zbirkata na Zografsko evangelie Bojanski palimsest Rilski glagolski list Ohridski glagolski list Sinajski mal minej Sinajski palimpsest Novgorodski list Grigorovich (sign. 24.4.17 vo istata bibl.), koj ne e opfaten so izdanieto na Goshev. Prvite dva lista se poznati i kako Makedonski glagolski list, pod koe ime gi izdal IlÏinskiŸ. LIT.: G. A. IlÏinskiŸ, MakedonskiŸ glagolicheskiŸ listok. OtrÎvok glagolicheskogo teksta Efrema Sirina Ⅺ v., SPB, 1909; I. Goshev, Rilski glagolicheski listove, Sofiя, 1956. Sinajski mal minej – odlomka od praznichen minej, 2 l., Ⅺ-ⅩⅠⅠ v. Otkrien vo 1975 g. vo man. „Sv. Katarina“ na Sinaj, kade shto se chuva pod sign. Slav. MS 4/N. Sodrzhi del od sluzhbata za Ragjanjeto na sv. Jo-van Pretecha i kanon za ap. Petar i Pavle. Tarnanidis pretpostavuva deka pretstavuva adaptacija na velikomoravski prevod, mozhebi delo na Kliment Ohridski. LIT.: I. Tarnanidis, The Slavonic Manuscripts discovered in 1975 at St Catherine’s Monasterdz on Mount Sinai, Thessaloniki, 1988, 100-102 (opis), 196-197 (snimka); istiot, Glagolitic Canon to Saints Peter and Paul (Sin. Slav. 4/N), Filologia e letteratura nei paesi slavi (Studi in onore di Sante Graciotti), Roma, 1990, 91–97. Sinajski palimpsest – odlomka od kratko izborno evangelie od vtorata pol. na Ⅺ v., 1 l. pronajden vo 1971 g. od M. Altbauer i H. Lant kako dolen tekst na l. 45 od sinajskiot kodeks br. 39. Prepishan vo Jugozapadna Makedonija. LIT. M. Altbauer, F. V. Mares, Fragmentum glagoliticum evangeliarii palaeoslovenici in codice Sinaitico 39 (palimpsestum). Anzeiger der Phil.-hist. Kl. der ÖANJ 117, 1980, 139–152. Zd. R.


Кирилична верзија на написот
ФРАГМЕНТИ ОД ГЛАГОЛСКИ СТАРОСЛОВЕНСКИ ТЕКСТОВИ
 

Leave a comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *